Sektion Bulgarien / Секция България

VNU e.V.

Sektion Bulgaria / Секция България

By the establishment of the Section Bulgaria in spring 2017, VNU created a platform for the exchange of experience on the national and the European level.
Topics include legislative trends, sustainable development and energy management.

При учредяването на Секция България през пролетта на 2017 г., VNU създаде платформа за обмен на опит на национално и европейско ниво.
Темите обхващат законодателните тенденции, устойчивото развитие и управление на енергията.

Contact partners for Bulgaria:


Heiko Schmidt / Хайко Шмидт

Heiko Schmidt, INNO-CON. Innovation & Consulting Ltd.


Dr. Evelina Razhdavichka / Д-р Евелина Ръждавичка

Contact for Bulgarian members and interested partners /
Контакт за българските членове и партньори, които имат интерес
Telephone / Телефон: +359 2 4017272
Email / И-мейл:  erk@inno-con.de