Sektion Bulgarien / Секция България

VNU e.V.

Association VNU / Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU)

e независима организация на експерти и ползватели на системи за управление на околна среда и устойчиво развитие. Целите на Сдружението VNU са участие в разработване на системи за управление чрез работа в различни комисии, подпомагане на практическото им прилагане във фирми и предприятия и осигуряване на възможности за контакт и обмен между членовете посредством различни мероприятия като работни срещи, дискусии и др. През септември 2011 г. VNU основа EMAS Club Europe, чиято цел е създаването на международна EMAS мрежа.

Сред членовете на VNU днес са както представители на известни фирми като Volkswagen, Schaeffler, BASF, така и представители на сертифициращи организации и консултанти, които се числят към т. нар. „интелектуален двигател“ в областта на опазването на околната среда.

Още през 2008 г. започва традицията мениджъри по околна среда от предприятия, одитори и други заинтересовани да се информират относно последните тенденции в областта на екологията и да споделят своя опит по време на дискусиите в рамките на Деня на мениджъра по околна среда в Югоизточна Европа. Междувременно тези срещи се провеждат ежегодно с участието на утвърдени международни експерти. Актуалните теми и полезните дискусии по тях привличат вниманието на все по-голям брой участници. По инициатива и желание на последните на 21.03.2017 г. се основа национална секция на VNU в рамките на една работна среща, проведена в завода на фирма „Либхер Хаусгерете“ край Пловдив.

Sektion Bulgaria / Секция България

By the establishment of the Section Bulgaria in spring 2017, VNU created a platform for the exchange of experience on the national and the European level. Topics include legislative trends, sustainable development and energy management.

При учредяването на Секция България през пролетта на 2017 г., VNU създаде платформа за обмен на опит на национално и европейско ниво. Темите обхващат законодателните тенденции, устойчивото развитие и управление на енергията.

Contact partners for Bulgaria / Свържете се с партньори за България:

Heiko Schmidt / Хайко Шмидт

Heiko Schmidt, INNO-CON. Innovation & Consulting Ltd.

Dr. Evelina Razhdavichka / Д-р Евелина Ръждавичка

Contact for Bulgarian members and interested partners /
Контакт за българските членове и партньори, които имат интерес
Telephone / Телефон: +359 (66) 806216, GSM +49 (162) 6951221
Email / И-мейл:  erk@inno-con.de